| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r. zmienia się załącznik Nr 12 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Wiesław Jan Barabasz


Załącznik do Uchwały Nr XXV/175/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku

567 812,82

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

567 812,82

40002

Dostarczanie wody

567 812,82

Stan środków obrotowych na koniec roku

255 896,93

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

255 896,93

40002

Dostarczanie wody

255 896,93

Przychody

3 027 301,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 507 413,00

40002

Dostarczanie wody

1 507 413,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 519 888,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 519 888,00

Koszty

3 303 135,89

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 783 247,89

40002

Dostarczanie wody, w tym:

1 783 247,89

Działalność inwestycyjna, z tego:

172 419,00

Koparko-ładowarka

87 500,00

Serwer

2 113,82

Korelator

29 900,00

Stopa wibracyjna

5 447,15

Modernizacja SUW Paczków

9 508,03

Monitoring SUW Stary Paczków i przepompowni Gościce

33 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej w Paczkowie

4 950,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 519 888,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

1 519 888,00

Działalność inwestycyjna, z tego:

129 136,00

Koparko-ładowarka

75 055,00

Serwer

2 114,00

Monitoring przepompowni ścieków

11 967,00

Sieć kanalizacji sanitarnej w Paczkowie

40 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »