reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 15 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego

z dnia 6 września 2016 r.

do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

zawarty w dniu 28 kwietnia 2016 r. pomiędzy:

1) Wojewodą Opolskim, Panem Adrianem Czubakiem, zwanym w dalszej części Porozumienia "Wojewodą"

a

2) Pełniącym Obowiązki Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Panią Grażyną Kowcun, zwanym w dalszej części Porozumienia "Dyrektorem OOW NFZ".

§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 marca 2011 r. § 6a otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych (69,35 etatu) zatrudnionych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie woj. opolskiego (w rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne), w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wynosi 55 480,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt zł, 00 gr).

2. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie podwyżek, o których mowa w ust. 1 przekazywana będzie przez Wojewodę w transzach przelewem na rachunek bankowy (wskazany w § 4 ust.1), w terminie 5 dni roboczych od złożonego przez Dyrektora OOW NFZ zapotrzebowania.

3. Dyrektor OOW NFZ zobowiązany jest do wykorzystania dotacji celowej na sfinansowanie podwyżek, o których mowa w ust. 1, do dnia 30 września 2016 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona.

4. Dyrektor OOW NFZ zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie szczegółowego rozliczenia rzeczowo-finansowego dotacji celowej na sfinansowanie podwyżek, o których mowa w ust. 1, zawierającego liczbę etatów oraz kwotę wydatkowaną na podwyżki, w terminie do 15 października 2016 r.".

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Wojewoda Opolski


Adrian Czubak

p. o. Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Grażyna Kowcun

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama