reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Bogdanowice

z dnia .................... 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 oraz 645 i 1318),uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę Katowicka ulicy położonej w Głubczycach na działce nr 1349/3, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania symbolem 102 KDD, której granice określono kolorem żółtym na mapie w skali 1:1000 - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Działka nr 1349/3 stanowi własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia .................... 2013 r.
Zalacznik1.pdf

mapa - ulica Katowicka


Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2013 r. Tomasz Czyżowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TBC Tomasz Czyżowicz z siedzibą w Głubczycach przy ul. Żeromskiego nr 25 wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy drodze oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1349/3, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Działka nr 1349/3 zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr XXXVI/443/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r., nr 88, poz. 2570) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 102 KDD - drogi publiczne klasy dojazdowa.

Działki przylegające do w/w drogi, oznaczone w ewidencji gruntów nrnr: 1349/4, 1349/5, 1349/6, 1349/7, 1349/8, 1349/9, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/13 i 1349/14 stanowiące własność wnioskodawcy zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce, oznaczone są symbolem 6MN i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działkach tych wnioskodawca rozpoczął budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Z uwagi na sąsiedztwo istniejących w tym rejonie miasta nazw ulic, których nazwy pochodzą od miast śląskich n.p. Bytomska, Gliwicka, Rybnicka, Chorzowska, Żorska proponuję nadać tej drodze nazwę "Katowicka", zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama