reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Walce

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/91/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.256,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 981.585,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 956.329,38 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2016 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki budżetu Gminy Walce na 2016 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 "Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 1.434.273,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.310.958,00 zł;

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 123.315,35 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Nossol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/133/2016
Rady Gminy Walce
z dnia 7 września 2016 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama