reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/229/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie:

1) dla selektywnie zbieranych odpadów:

a) 10,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 60 l za jednokrotny wywóz,

b) 15,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 120 l za jednokrotny wywóz,

c) 40,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 240 l za jednokrotny wywóz,

d) 100,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 1100 l za jednokrotny wywóz;

2) dla zmieszanych odpadów komunalnych:

a) 26,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 60 l za jednokrotny wywóz,

b) 30,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 120 l za jednokrotny wywóz,

c) 42,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 240 l za jednokrotny wywóz,

d) 150,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 1100 l za jednokrotny wywóz;

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się wyższe górne stawki opłat za usługi odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, w wysokości:

a) 40,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 60 l za jednokrotny wywóz,

b) 50,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 120 l za jednokrotny wywóz,

c) 88,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 240 l za jednokrotny wywóz,

d) 260,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 1100 l za jednokrotny wywóz.

§ 3. W przypadku pojemników o większej pojemności niż określono w § 1 i § 2 przepisy te stosuje się odpowiednio.

§ 4. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w Gminie Zawadzkie za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 26,00 zł brutto za 1 m3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama