reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

z dnia .................... 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 881, poz. 1045, poz. 1223, poz. 774, poz. 1434), po zaopiniowaniu programu przez Radę Zarządu Powiatu Krapkowickiego Uchwałą nr 179/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/257/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie gminnego programu ochrony środowiska załącznik nr 1, zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr L/419/2010 z dnia 23 września 2010 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Piotr Czok


Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia .................... 2015 r.
Zalacznik.pdf


Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Gogolin. Aktualizacja ww. Programu jest trzecim opracowaniem kompleksowo przedstawiającym politykę ekologiczną gminy. Program ten jest nie tylko aktualnym źródłem informacji o środowisku naturalnym, ale także spisem konkretnych zaleceń dla gmin oraz wszystkich korzystających ze środowiska.

Uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju gminy.

Program ten jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu gminy Gogolin i określającym wynikające z niej działania. Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa gminy Gogolin, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego.

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego.

Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel, w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, główne problemy ekologiczne oraz sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania.

Dokument został opracowany w związku z art. 17 i 18 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 tj. ze zm.), nakładającym obowiązek:

- sporządzenia przez Burmistrza Gogolina projektu gminnego Programu ochrony środowiska (POŚ),

- przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu gminnego Programu ochrony środowiska (POŚ) z udziałem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz opinii publicznej,

- zaopiniowania projektu gminnego POŚ przez zarząd powiatu,

- uchwalenia POŚ przez radę gminy.

Niniejszy Program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, przy uwzględnieniu aktów prawa wspólnotowego, zgodnie z wytycznymi opracowania i przyjęcia przez państwo polityki ekologicznej.

Aktualizacja Programu ochrony środowiska jest odzwierciedleniem Polityki ekologicznej państwa, mającym wdrożyć jej ustalenia na odpowiednio niższym poziomie. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

Program ochrony środowiska dla gminy aktualizowany jest co 4 lata i zatwierdzany uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy z wykonania programów gminy sporządzają co 2 lata raporty, które przedstawiane są radzie gminy (art. 18 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama