Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 - 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe