Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubsza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe