Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe