Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe