Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/209/17 Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe