Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe