Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe