Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII.160.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ujazd

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe