Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe