Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr AO.3153.2.2017 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe