Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Murów

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe