Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy Murów

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe