Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/251/17 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe