Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe