Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe