Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe