Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2017"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe