Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe