Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVII/302/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe