Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe