Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/303/17 Rady Gminy Branice

z dnia 19 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe