Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część północna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe