Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 680/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 16 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe