Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 20017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe