Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXII/230/17 Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe