Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie nazwy ulicy w Zdzieszowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe