Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr OWR.4210.44.2017.XI-C.4595.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe