Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe