Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe