Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.99.2017.MK Wojewody Opolskiego

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe