Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe