Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe