Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.75.2017.AP Wojewody Opolskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe