Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe