Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/295/2017 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głogówek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe