Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe