Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2018 Burmistrza Gogolina

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości " Święta Barbara" w Kamionku w roku 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe