Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe