Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVI/452/18 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2018 - 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe