Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Walce

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe