Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie zastępcze Nr PN-III.4131.1.42.2017.AB Wojewody Opolskiego

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy placu w Byczynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe