Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/262/18 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe