Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/275/18 Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 15 marca 2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe