Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/462/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe